CAMPIONAT DE NATACIÓ

Piscina municipal
7 d’Agost- 11 h