FESTES SEGURES

Estima la Festa, Gaudeix amb respecte!

Per continuar treballant per unes festes segures i en contra de les violències masclistes i sexuals, tindrem un equip de 6 persones la nit de divendres, tres especialistes en drogues, consums i civisme, que faran de vetlladores, i tres especialistes en violències masclistes i sexuals que s’encarregaran del Punt Lila. Dissabte tindrem 4 persones, dues especialistes en drogues, consums i civisme i dues especialistes en violències masclistes i sexuals.

Dins d’aquest equip, hi haurà parelles itinerants, que es mouran per l’espai de festa i entorns, per detectar situacions i intervenir, si cal. I una parella, que s’encarregaran de gestionar l’estant del Punt Lila, així com el punt d’atenció relacionat amb els consums.

Els horaris de les persones vetlladores i del punt lila seran divendres 27 de les 23.30 fins les 5.30h i dissabte 28 de les 0 h fins les 4:30 h de la matinada.

Ubicació del Punt Lila i de l’Estand de vetlladors/es

Divendres: a l’inici del túnel del Punt de vol

Dissabte: A la Plaça de la dona

Protocol d’abordatge de violències sexuals en espais públics en contextos d’oci de Vacarisses

Per un altre costat, a la Festa de la Vaca seguirem posant en pràctica, el Protocol d’abordatge de violències sexuals en espais públics en contextos d’oci de Vacarisses que es va elaborar al juny del 2020, amb l’objectiu principal d’abordar les violències sexuals als espais d’oci a través de la sensibilització i la coordinació de circuits específics per les diverses persones i agents que formen part de l’entorn.

A més, també proporcionem un circuit específic d’actuació dirigit a aquelles persones participants de la festa, i que no formen part de l’organització, que siguin testimonis d’alguna agressió.