PROGRAMA FESTES PRIMAVER D’HIVERN

ESTIMA LA FESTA, GAUDEIX AMB RESPECTE

Estima la Festa, Gaudeix amb respecte!

Seguim donant continuitat a la campana “Estima la Festa, gaudeix amb respecte” per garantir una festa segura. A les nits de festa comptarem amb persones vetlladores, formades per abordar aspectes relacionats amb el civisme i la convivència, les agressions i violències masclistes, sexuals i de genere, i en relació als consums.

*PRIMAVERA D’HIVERN*

És com s’anomenava la tardor a moltes zones de Catalunya fins no fa gaire temps.

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol acte del programa si es considerés convenient.