18H – Diada Castellera: Espectacle de Circ En Companyia

De Circ Pistolet i Sabanni.

A la pista de Torreblanca II